FIELD TARGET (FT) OF HUNTER FIELD TARGET (HFT)?

WAT IS HET VERSCHIL?


Onlangs vond op het luchtbuksforum een discussie plaats over de vraag of “Field Target in Nederland stervende was”. Deze discussie was voor mij aanleiding om mij nader in FT te verdiepen, deze mooie discipline eens op te pakken en meer onder de aandacht te brengen. In de ons omringende landen is FT populairder dan HFT. In Nederland wordt vooral HFT geschoten en zijn er helaas maar weinig FT schutters. Kortom, een mooie aanleiding om hier eens bij stil te staan en aan te geven wat nu de verschillen en overeenkomsten zijn.

 

MATERIAAL
Om met de overeenkomsten te beginnen: in beide disciplines wordt geschoten met een luchtbuks van maximaal 16,3 Joule. Daarbij kennen beide disciplines ook een onderscheid tussen PCP en veerbuks. Bij Hunter Field Target aangegeven door HFT1 (PCP) en HFT2 (veerbuks) en bij Field Target door FT1 (PCP) en FT2 (veerbuks). Bij HFT is vooral de veerbuks klasse erg populair. Bij FT schiet vrijwel iedereen in de PCP klasse. Er is weinig onderscheid in de merken/types buksen die voor beide disciplines worden gebruikt. Een goede HFT buks kan dus zonder aanpassing ook bij FT worden ingezet. Zoals ik elders op deze website al heb aangegeven is een veerbuks verreweg de voordeligste keuze om met HFT te beginnen. Een goede PCP is sowieso al duurder dan een goede veerbuks en vergt bovendien nog een extra investering van enkele honderden euro’s in een persluchtfles en vulset. Omdat een PCP nauwelijks terugslag heeft schiet deze wel een stuk makkelijker.

Met betrekking tot de geschikte scopes is er echter wel een groot verschil tussen HFT en FT zichtbaar.
Conform de regels is het bij HFT niet toegestaan om de scope tijdens de wedstrijd nog te verstellen. Het komt bij HFT dus regelmatig voor dat je moet schieten op een doel dat je niet scherp in beeld hebt. De afstand kan dus ook niet rechtstreeks met de scope worden bepaald en de schutter moet de kogelbaan compenseren met holdover/holdunder. Een (true mildot) vergroting van 10x - 12x , een goed mildot reticle en een objectief diameter van maximaal 40mm zijn voor HFT voldoende. Dergelijke scopes zijn al vanaf pakweg €150,= verkrijgbaar.
Bij FT mag de scope tijdens de wedstrijd wèl worden versteld. Deze mogelijkheid wordt dan ook benut om met behulp van de parallax instelling van de scope exact de afstand tot het doel te bepalen. Als de afstand op deze wijze is vastgesteld mag de schutter vervolgens zijn benodigde correctie met de scopeturrets instellen. Bij FT mag je dus wel scherpstellen op het doel en heb je dit dus ook altijd haarscherp in beeld. Deze mogelijkheden stellen dan ook compleet andere eisen aan de eigenschappen van de scope. Bij FT worden scopes gebruikt met een vergroting tot 50x met een objectiefdiameter van wel 60mm. Om de afstand exact met de parallaxverstelling te kunnen bepalen wordt er vaak een groot zijwiel gemonteerd. Om dezelfde reden wordt ook de topturret vaak vervangen door een extra groot exemplaar. Dit alles maakt een geschikte FT scope velen malen duurder dan een HFT scope. Voor een geschikte FT scope betaal je ‘nieuw’ al snel ca. €1000 =!


Het mag uit bovenstaande duidelijk zijn dat wedstrijden schieten in de FT1 klasse dus een veel grotere investering vergt dan HFT2! Dit maakt dan ook dat FT feitelijk minder aantrekkelijk is voor beginners in de luchtschietsport en wellicht daarom ook in Nederland minder populair is. Om hieraan tegemoet te komen worden initiatieven genomen om de FT discipline makkelijker toegankelijk te maken door FT te schieten met een HFT "set-up" (gewone HFT scope). Mogelijk leidt tot tot een aparte klasse.

Onderstaand overzicht geeft een indruk van het materiaal dat tijdens het WK 2022 in Italie door de deelnemers is gebruikt.

DOELTJES
Hoewel in beide disciplines wordt geschoten op identieke doeltjes onderscheiden we hier toch een verschil. De klapdoeltjes bij HFT hebben een killsize variërend van 15 – 40 mm waar bij FT (officieel!) alleen klapdoeltjes van 15, 25 en 40mm worden gebruikt. Daarbij staan bij een HFT wedstrijd de 40 doeltjes, afhankelijk van de killsize, op afstanden van 7 – 42 meter. Een officiële* FT wedstrijd kent 50 doeltjes op afstanden van 9-50 meter.


*Nadrukkelijk wordt hier de term “officieel” gebruikt.

Omdat er in Nederland weinig FT schutters zijn worden wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap DFTA altijd gecombineerd HFT/FT geschoten. Feitelijk wordt er dan een HFT baan met 40 doeltjes (15-40mm) uitgezet waaraan 10 doeltjes van 40mm tussen 42-50 meter worden toegevoegd. De gecombineerde wedstrijdbaan is daarmee dus geen officieel parcours zoals dat bv bij een Wereldkampioenschap FT wel het geval is.

 

REGELS
Behalve bij het benodigd materiaal en doeltjes zijn er ook verschillen in de officiële regels. We zetten hier de belangrijkste op een rij:

- Houding
Beide disciplines kennen (vrijwel) identieke verplichte houdingen: staand en knielend. Bij HFT kennen we ook nog staand/knielend supported. Bij HFT worden de unsupported positionals geschoten op kills van 35/40 mm. Bij FT zijn dit kills van 25 of 40mm. Belangrijk verschil is de zgn. vrije houding: bij HFT is dit liggend en bij FT zittend. Het behoeft geen betoog dat een liggende houding veel stabieler is dan een zittende houding. Als alternatief voor de zittende houding mag een FT schutter ook liggend schieten. In tegenstelling tot HFT mag de buks daarbij de grond niet raken!
Bij HFT dient de schutter tijdens het schot contact te houden met de peg. Bij FT is er geen peg en wordt geschoten van achter een schietlijn die vaak door twee prikpaaltjes wordt aangegeven.

- Puntentelling
Bij HFT worden 2 punten toegekend als het doeltje valt en 1 punt als alleen de faceplate wordt geraakt. Bij FT wordt alleen 1 punt toegekend als het doeltje valt. Het raken van de faceplate geeft bij FT dus geen punten! Bij een HFT wedstrijd kunnen derhalve maximaal 40 x 2 = 80 punten worden gescoord. Bij een FT wedstrijd zijn dit maximaal 50 x 1 = 50 punten.

- Overige uitrusting
Het gebruik van aanvullende uitrusting zoals windindicators, waterpas, schietkleding, schietriem etc is bij HFT zeer beperkt. Bij FT zijn veel van dit soort hulpmiddelen wel toegestaan.


RESUMÉ
Zowel HFT als FT zijn interessante schietsport disciplines die elk hun eigen materiaal,  methodiek en regels kennen. Gelet op de benodigde investeringen om op topniveau FT te kunnen schieten is het wel begrijpelijk dat dit minder populair is onder (beginnende) schutters. Heb je echter al de nodige HFT ervaring en zoek je een nieuwe boeiende uitdaging dan is Field Target zonder meer aan te bevelen. Met een HFT set-up kun je dan ook, zonder grote investeringen, al veel plezier beleven! Daarnaast is FT ook een geschikte discipline indien je door blessures oid niet in staat bent om liggend HFT te schieten.
Zelf ga ik voor het seizoen 2022 mijn PCP voorzien van een geschikte FT scope om ook in deze discipline wedstrijden te kunnen schieten (zie fotogallerij).

Probeer het ook maar eens!