Contact

 

email : hft-groningen@ziggo.nl

Bestuur:

Jos Rogaar (voorzitter)

Jos van der Maat (secretaris)

Evert van Dijk (penningmeester)

Bankrekeningnr. IBAN NL37INGB 0797 4445 99, t.n.v. E.van Dijk, Uithuizen