Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in HFT of  Benchrest en wil je het ook wel eens vrijblijvend proberen? Kijk dan even in de agenda en kom gewoon gezellig langs op een zondag morgen vanaf 10 uur of op een  Open Dag!

Er zijn altijd enthousiaste schutters aanwezig die je op weg willen helpen en er is dan ook gelegenheid om zelf te schieten.

Heb je geen geschikte buks? Ook geen probleem!

HFT

Twijfel je of jouw buks maximaal 16,3 Joule sterk is? We beschikken over een Chronometer om dit te kunnen meten.

Benschrest,

maximaal 80 joule en kaliber tot 6,35

Vanwege de technische eisen die aan de luchtbuks worden gesteld  en de bijbehorende veiligheid zijn activiteiten van HFT Groningen alleen toegankelijk voor leden.

Contributie

Een lidmaatschap gaat per kalenderjaar.

Bij aanmelding in het lopende jaar is men pro rata contributie verschuldigd. 

Voorbeeld:

Een senior wordt lid per 1 oktober. Verschuldigde contributie voor dat lopende jaar bedraagt dan nog 3 x €10 = (oktober/november/december)

 

Senior lidmaatschap (vanaf 22 jaar) bedraagt €10 =/maand ofwel €120,=/jaar*

Jongeren lidmaatschap  (met eigen wapen 18-22 jaar) bedraagt €75,= per jaar*

Junior lidmaatschap (met eigen wapen tot 18 jaar) bedraagt €30,= per kalenderjaar*

Junioren en introducees zonder eigen wapen: gratis.

* Per schietsessie dient door alle leden en introducees met eigen wapen €3,50 (bij gebruik 50mt baan €5,50) te worden voldaan aan het Sportschietcentrum voor het gebruik van de faciliteiten.

Bij het lidmaatschap ontvang je twee logo badges (bv. voor op de clubkleding) en een stickervel om je geweerkoffer, auto etc op te leuken!

Aanvragen lidmaatschap

Een lidmaatschap kan worden aangevraagd per email of door invullen van het inschrijf formulier. Een lidmaatschap is pas van kracht zodra de verschuldigde contributie is voldaan. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk/email geschieden tegen het eind van het lopende jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Dit betekent dat een lidmaatschap uiterlijk voor 1 december van het lopende clubjaar dient te worden opgezegd. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een  verenigingsjaar wordt beëindigd blijft de jaarcontributie voor het gehele jaar door het lid verschuldigd. Indien een lidmaatschap niet (tijdig) is opgezegd wordt dit automatisch met een jaar verlengd en is men contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.