Veiligheidsprotocol / baancommandant

De luchtschietsport is een prachtige hobbie waarbij vanzelfsprekend veel aandacht aan veiligheid wordt besteed. Om deze reden heeft het Bestuur van HFT Groningen onderstaand Veiligheidsprotocol opgesteld dat bij alle activiteiten wordt toegepast.

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL HFT GRONINGEN


VEILIGHEID ALGEMEEN
• Bij FT/HFT zijn alleen luchtgeweren van maximaal 16,3 Joule toegestaan.
• Bij benchrest zijn alleen luchtgeweren van maximaal 6,35mm en 80 Joule toegestaan
• Persluchtflessen dienen te zijn voorzien van een geldig keurmerk.
• Alle schutters hebben zich geregistreerd.
• Het wapen (ook in foudraal of koffer) nooit onbeheerd achterlaten!
• Een ongeladen wapen altijd behandelen als ware deze geladen.
• De loop altijd naar beneden gericht/op doel houden.
• Alleen de schutter (en eventuele instructeur) bevind(en) zich op het schietpunt.
• Toeschouwers en introducés bevinden zich achter de afzetting en blijven op gepaste afstand.
• Alleen de schutter op het schietpunt mag een (geladen) wapen buiten het foudraal voeren.
• Tijdens verplaatsen op, van en naar parcours wijst de loop van het wapen richting de grond en mag het wapen niet geladen zijn, of een magazijn bevatten. Bij voorkeur wordt het wapen getransporteerd in een foudraal of koffer.
• De lanes worden alleen betreden door de baancommandant.
• Leg je wapen naast het schietpunt met de loop richting het doel.
• Blijf van het wapen van andere schutters af. Je weet niet of het geladen is.
• Het wapen tijdens het laden zoveel als mogelijk op het doel gericht houden.
• De veiligheidspal (indien aanwezig) pas na het richten ontgrendelen.


BAANCOMMANDANT
Zonder een baancommandant kan niet worden geschoten.
• Bij elke schietactiviteit van HFT Groningen is minimaal 1 baancommandant aanwezig.
• Indien de activiteit plaatsvindt over een uitgestrekt terrein kunnen meerdere baancommandanten worden aangesteld.
• De baancommandant is lid van HFT Groningen, minimaal 21 jaar en is op tijd op de baan aanwezig.
• Tijdens een training/clubsessie blijft de baancommandant ten minste gedurende 1,5 uur in functie en wordt dan zonodig door een ander lid afgelost.
• De baancommandant is herkenbaar aan een gele hes.
• De baancommandant is aanspreekpunt voor de beheerder van het Sportschietcentrum Delfzijl.
• De baancommandant mag de baan tijdens een training of wedstrijd nooit verlaten.
• De baancommandant heeft namens het Bestuur HFT Groningen de verantwoordelijkheid over een veilige uitvoering van de activiteit en hiertoe de Algemene Leiding.
• Instructies van de baancommandant dienen te allen tijde zonder discussie te worden opgevolgd.
• De baancommandant heeft namens het Bestuur HFT Groningen het recht om iemand de deelname aan de activiteit te ontzeggen.
• Bij een onveilige situatie laat de baancommandant het schieten direct stoppen.
• Één (1) keer fluiten betekent “vast vuren”: geweer leegschieten(in krat), neerleggen en schietpunt verlaten.
• Twee (2) keer fluiten betekent “baan vrij” en de wedstrijd/training mag worden hervat.
• Een wedstrijd/ training begint en eindigt ook met twee fluitsignalen.
• De baancommandant is tevens verantwoordelijk voor:
- Veiligheid, orde en netheid op de schietbaan.
- De juiste en veilige omgang met de wapens.
- Correcte plaatsing en werking van de doeltjes.
- Juiste schiethouding in relatie tot afmeting/afstand doeltje.
- Uitgifte en opruimen van de gebruikte materialen.
- Openen/afsluiten van de materiaalcontainer en het verzamelen van de pelletresten.
- Registratie van aanwezige schutters.
- Melden van gebreken aan de baan bij de beheerder Sportschietcentrum.
- Melden van gebreken aan materialen bij de voorzitter HFT Groningen.
- Naleven van de algemene veiligheids- en Corona voorschriften


INRICHTING TERREIN
• Het terrein kent schietpunten welke bij voorkeur duidelijk d.m.v. touw/afzetlint zijn afgescheiden van de rest van het terrein.
• De schietpunten bevinden zich vóór deze ‘afzetting’.
• Wapens mogen alleen door de schutters bij het schietpunt (vóór de afzetting) uit foudraal of koffer worden gehaald.
• Achter de afzetting bevinden zich overige leden en bezoekers.
• Achter de afzetting zijn alle wapens opgeborgen in een koffer of foudraal.
• Door middel van een adequate afzetting/afsluiting wordt voorkomen dat het schietterrein vanaf de achterzijde kan worden betreden.
• Gebreken aan doeltjes etc worden gemeld aan de baancommandant.


OPBOUWFASE
• Voorafgaand aan het schieten wordt de baan gezamenlijk opgebouwd.
• Tijdens deze fase blijven alle wapens in de koffer/foudraal!
• Voorafgaand aan de schietfase houdt de baancommandant een veiligheidsbriefing


SCHIETFASE
• Na controle van de baan geeft de baancommandant met een fluitsignaal de baan vrij en kan er worden geschoten.
• Per schietpunt is 1 schutter (en eventuele instructeur) aanwezig.
• De baancommandant houdt vanaf de afzetting toezicht op een veilig verloop.


OPRUIMFASE
• Tijdig voor afloop van de training/activiteit geeft de baancommandant met het signaal “vast vuren” het eind van de activiteit/training aan.
• De schutters lossen zonodig hun laatste schot, bergen het wapen op in koffer of foudraal en verlaten het schietpunt tot achter de afzetting.
• Zodra alle schutters hun wapens hebben opgeborgen geeft de baancommandant het signaal de baan op te ruimen.
• Alle schutters helpen hier aan mee.