Baancommandant HFT Groningen

Veiligheid algemeen


- Buks (ook in foudraal of koffer) nooit onbeheerd achterlaten!
- Een ongeladen wapen altijd behandelen als ware deze geladen.
- Loop altijd naar beneden gericht/op doel houden.
- Alleen de schutter bevind zich op het schietpunt. Toeschouwers en introducees bevinden zich achter de schietlijn en blijven op gepaste afstand.
- Alleen de schutter op het schietpunt mag een geladen wapen voeren.
- Tijdens verplaatsen op, van en naar parcours wijst de loop van het wapen richting de grond en mag het wapen niet geladen zijn, of een magazijn bevatten. Bij voorkeur wordt het wapen getransporteerd in een foudraal of koffer.
- Lanes worden alleen betreden door de baancommandant.
- Leg je wapen rechts van de peg met de loop richting het doel.


Baancommandant


- De baancommandant is lid van HFT Groningen, minimaal 21 jaar en is op tijd op de baan aanwezig.
- Tijdens een training/clubsessie blijft de baancommandant gedurende 1,5 uur in functie en wordt dan zonodig door een ander lid afgelost.
- Als er geen baancommandant aanwezig is wordt er niet geschoten. Eventueel wordt een nieuwe baancommandant aangewezen.
- De baancommandant is aanspreekpunt voor de beheerder van het Sportschietcentrum Delfzijl.
- De baancommandant is herkenbaar aan een gele hes.
- De baancommandant mag de baan tijdens een training of wedstrijd nooit verlaten.
- De baancommandant is te allen tijde de baas op de schietbaan. Zijn of haar beslissingen dienen zonder discussie te worden opgevolgd. Daarbij heeft de baancommandant het recht om iemand de deelname aan een training of wedstrijd te ontzeggen. Eventuele opmerkingen kunnen na afloop bij het bestuur worden gemaakt.
- Bij een onveilige situatie laat de baancommandant het schieten direct stoppen.

- Één (1) keer fluiten betekent “vast vuren”: geweer leegschieten(in krat), neerleggen en schietpunt verlaten.
- Twee (2) keer fluiten betekent “baan vrij” en de wedstrijd/training mag worden hervat.
- Een wedstrijd begint en eindigt ook met twee fluitsignalen.

De baancommandant is tevens verantwoordelijk voor:

- Veiligheid, orde en netheid op de schietbaan.
- De juiste en veilige omgang met de wapens.
- Correcte plaatsing en werking van de doeltjes.
- Juiste schiethouding in relatie tot afmeting/afstand doeltje.
- Uitgifte en opruimen van de gebruikte materialen, openen/afsluiten van de materiaalcontainer en het verzamelen van de pelletresten.
- Registratie van aanwezige schutters.
- Melden van gebreken aan de baan bij de beheerder Sportschietcentrum.
- Melden van gebreken aan materialen bij de voorzitter HFT Groningen.
- Ontvangst en begeleiding gasten.
- Naleven van Corona maatregelen.