WEDSTRIJDREGLEMENTEN  HFT GRONINGEN 

 

Reglement HFT:

Voor de HFT wedstrijden om het Clubkampioenschap  wordt uitgegaan van het DFTA reglement.

In aanvulling hierop zijn de volgende bepalingen gedefinieerd.

1. Wedstrijden

1.1 Clubwedstrijden worden georganiseerd over 2 x 20 targets.

1.2 Alleen leden van HFT Groningen komen in aanmerking voor het CK.

1.3 Een jeugdlid wordt altijd tesamen met een senior lid in een squad ingedeeld.

1.4 Om in aanmerking te kunnen komen voor het CK dient een minimaal aantal wedstrijden (x) te worden geschoten.

Bij een totaal van 10 wedstrijden: x=8

Bij een totaal van 9 wedstrijden : x=7

Bij een totaal van 8 wedstrijden : x=6

Bij een totaal van 7 wedstrijden : x=5

Bij een totaal van 6 wedstrijden : x=4

Bij een totaal van minder dan 6 wedstrijden tellen alle resultaten mee.

1.5 Indien een schutter meer wedstrijden heeft geschoten dan x, tellen de x beste resultaten mee voor het CK.

1.6 Per wedstrijd kan een schutter maar aan 1 klasse deelnemen. Gedurende het seizoen mag een schutter vanzelfsprekend wisselen tussen HFT1 en HFT2.

1.7 De wedstrijdleiding heeft de keuze om voor een clubwedstrijd dagprijzen beschikbaar te stellen. Dit wordt bij aankondiging van een wedstrijd aangegeven.

1.8 Clubwedstrijden worden minimaal twee weken van tevoren aangekondigd en voor inschrijving opengesteld. Inschrijving, onder vermelding van klasse, kan tot uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur.

1.9 Voorafgaand aan de wedstrijd is de inschietbaan eerst toegankelijk nadat de schutter de presentielijst heeft getekend, zich met een scorekaart heeft ingeschreven en het inschrijfgeld heeft voldaan.

1.10 De wedstrijdleiding kan er voor kiezen om vóór, tijdens of na de wedstrijd de kracht van één of meerdere buksen te controleren. Indien een schutter deze controle weigert volgt diskwalificatie.

 

  1. Puntentelling

2.1 Ten behoeve van het CK worden de individuele scores omgerekend naar procenten. De score van de winnaar is 100%. Voorbeeld: winnaar scoort 75 punten (=100%). Nummer twee scoort 72 punten (= 72/75 × 100%=96%).

2.2 De schutter die aan het eind van het seizoen in zijn klasse de hoogste totale procentuele score heeft over het vereiste aantal wedstrijden (x) is Clubkampioen in de betreffende klasse.

2.3 De uitslag van een wedstrijd, alsmede de tussenstand van het CK, wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd bekend gemaakt.

 

  1. Ex aequo

3.1 Bij een gelijke winnende score van meerdere schutters in dezelfde klasse krijgen allen 100%.

3.2 Een shoot-off, conform DFTA reglement, voor de eerste/tweede/derde plaats is alleen aan de orde indien dit t.b.v. uitreiking dagprijzen van belang is.

3.3 Indien, aan het eind van het seizoen, meerdere schutters een gelijke eindscore hebben zal het CK worden beslist met een Shoot-off conform DFTA.

 

  1. Scorekaart

4.1 Na afloop van de wedstrijd dient de eindscore te worden berekend, gecontroleerd en correct op de scorekaart te worden ingevuld.

4.2 Zolang de scorekaart nog niet is ondertekend en ingeleverd mag deze nog worden gecorrigeerd. Voorbeeld: indien men na afloop van de wedstrijd ‘ontdekt’ dat een lane niet in de verplichte houding is geschoten, mag de score (=0) nog worden aangepast.

4.3 De ingevulde scorekaart wordt door alle squadleden voor accoord ondertekend en bij de wedstrijdleiding ingeleverd.

4.4 Een ondertekende en ingeleverde scorekaart kan niet meer worden gecorrigeerd.

4.5 Een foutief ingeleverde scorekaart betekent diskwalificatie.

 

  1. Slotbepalingen

5.1 Deelnemers aan de clubwedstrijden worden geacht kennis te hebben genomen van het reglement.

5.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

5.3 Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

 

Reglement benchrest 50/75/100 mt:

 

Reglement Benchrest HFT Groningen